ThaiGameDevX - Thai Game Developers eXchange Forums

Cafeteria => Off Topic => Topic started by: chanon on 26 August 2005, 08:50:37 AMTitle: กติกา และข้อตกลงในการใช้ Webboard
Post by: chanon on 26 August 2005, 08:50:37 AM
ในการใช้งาน ThaiGameDevX Forums ผู้ใช้ต้องยอมรับกติกา และข้อตกลงดังต่อไปนี้

 • การโพสต์ข้อความได้ ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น หากท่านไม่ใช่สมาชิกและต้องการโพสต์ สามารถสมัครสมาชิกได้ฟรี
 • ห้ามทะเลาะกัน
 • ห้ามโพสต์ข้อความชวนทะเลาะ ข้อความรุนแรง หรือข้อความที่เป็นการโจมตีกัน
 • ห้ามให้ร้าย หรือโพสต์ข้อความที่เป็นโทษต่อบุคคลที่ 3 รวมถึงการโพสต์ข้อมูลส่วนตัว หรือเป็นความลับ
 • ห้ามโพสต์ข้อความหรือรูปภาพ ที่มีเนื้อหาไม่สุภาพ ขัดต่อศีลธรรม
 • ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ หรือเป็นเรื่องผิดกฏหมาย
 • ห้ามโพสต์โฆษณาชักชวนชวนเชื่อ และหรือเกี่ยวข้องกับ MLM
 • ก่อนตั้งกระทู้ใหม่ ให้ตรวจดูก่อนว่ามีกระทู้ที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกันอยู่แล้วหรือไม่ (สามารถใช้ function search ช่วยได้)
 • ให้โพสต์กระทู้ใหม่ในหมวดที่ถูกต้อง
 • ขอให้พยายามโพสต์ข้อความที่เป็นประโยชน์ เกิดประโยชน์กับกระทู้นั้นๆ ห้ามปั๊มโพสต์
 • ทางทีมงานสงวนสิทธิในการลบโพสต์ที่ไม่เหมาะสม
 • หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามกติกานี้ จะถูกเตือนโดยทีมงาน หากเตือนแล้วยังทำผิดกติกา ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการแบนสมาชิกท่านนั้น
 • หากสมาชิกท่านใดทำผิดกติกาอย่างรุนแรง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการแบนสมาชิกท่านนั้นทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเตือนก่อน

อนึ่ง ทางทีมงานได้จัดทำ ThaiGameDevX Forums ขึ้นมา เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ของนักพัฒนาเกมไทย ตามเจตนารมณ์ของ website โดยเสนอเป็นบริการสาธารณะ ทางทีมงานจะพยายามดูแลความเป็นระเบียบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เนื่องจากลักษณะของสื่อ webboard ทางทีมงานจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ที่อาจปรากฏบน webboard ได้ ผู้โพสต์ข้อความจึงควรใช้วิจารณญานในการโพสต์ข้อความอย่างเหมาะสม และถือว่าสมาชิกผู้โพสต์ข้อความเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อความที่ตัวเองโพสต์


Title: Re: กติกา และข้อตกลงในการใช้ Webboard
Post by: chanon on 27 August 2005, 01:26:57 AM
ข้อตกลง (ภาษาไทย)

โดยการใช้ webboard นี้ ท่านตกลง� ว่าท่านจะไม่โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่เป็นเท็จ ไม่สุภาพ เป็นการใส่ร้าย โจมตี ไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร เป็นการข่มขู่ เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อกฏหมายใดๆ� และตกลงว่าจะไม่โพสต์เนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นแล้ว การโพสต์ข้อความซ้ำๆ จดหมายลูกโซ่ การโฆษณาชวนเชื่อ และโพสต์เกี่ยวข้องกับการขายหรือรับสมาชิกในรูปแบบ MLM� เป็นสิ่งต้องห้ามใน webboard นี้

โปรดเข้าใจว่าทีมงานของ webboard ไม่สามารถยืนยันความเป็นจริงหรือเท็จของข้อความต่างๆ ที่โพสต์ใน webboard ได้ เราไม่อาจดูแลข้อความได้อย่างทั่วถึง จึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ใน webboard นี้� ข้อความใดๆ ใน webboard ถือว่าเป็นความเห็นของผู้เขียนข้อความนั้นๆ และไม่ถือว่าเป็นความเห็นของ webboard นี้ หรือทีมงานของ webboard นี้ ผู้ใดก็ตามที่เห็นว่าข้อความใดๆ ล่อแหลม ไม่เหมาะสม สามารถแจ้ง ทีมงานของ webboard ได้ โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาลบหรือไม่ลบข้อความ ภายในเวลาที่สามารถจะทำได้

ท่านยอมรับว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ นอกจากนี้ท่านตกลงที่ไม่เรียกร้องค่าเสียหาย และไม่ถือเอาโทษหรือเอาผิดทีมงานในกรณีที่เกิดปัญหา ทางทีมงานสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผย ข้อมูลของท่านในกรณีที่เกิดปัญหาทางกฏหมายสืบเนื่องจากการกระทำของท่านบน webboard นี้

เมื่อท่านสมัครสมาชิก จะสามารถกำหนด username ได้ เราขอแนะนำให้ใช้ชื่อที่เหมาะสม ท่านตกลงว่าจะไม่ให้ password ของท่านกับผู้อื่นใดนอกจากทีมงานในกรณีที่มีปัญหา นอกจากนี้ท่านตกลงที่จะไม่ใช้ account� ของบุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราแนะนำให้ท่านใช้ password ที่เดายาก เพื่อป้องกันการลักลอบเข้า account

หลังจากที่ท่านสมัครสมาชิก webboard ท่านจะสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว โดยในส่วนนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน เนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่ทางทีมงานมองว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจจะถูกลบโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

โปรดระลึกว่า IP ของท่านนั้นจะถูกบันทึกไว้ทุกๆ ครั้งที่โพสต์ นอกจากนี้ software ของ webboard นี้ จะใช้ cookie ซึ่งจะใช้เพื่อการ login/logout เท่านั้น ตัว software จะไม่เก็บข้อมูลหรือส่งข้อมูลอื่นใดผ่านทาง cookie นี้


Title: Re: กติกา และข้อตกลงในการใช้ Webboard
Post by: chanon on 27 August 2005, 01:27:10 AM
Agreement (English)

You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane,  sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not  to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements,  chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and  as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted  messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted  message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove  objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be  able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related  websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this  service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree  to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's  account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the  forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the  event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to  keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.